Slim

Pendrivy w minimalistycznej obudowie. Nic zajwego. Bardzo ładnie wyglądają ze znakowaniem gawerem